คลิกเพื่อเปิดอ่านรายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า : กระเป๋าใส่เครื่องเขียน ตั้งโต๊ะ รหัส DBD-BAG-6034
หมวดหมู่ : กล่องใส่ปากกาหรือกล่องใส่ดินสอ
รายละเอียด : ราคาสำหรับสั่งซื้อ 100 ชิ้น ขึ้นไป
ผู้ผลิต/นำเข้า : SIAMSUPPLIER-338
ราคา : 99.00 บาท
ราคาส่วนลด : 78.00 บาท

คลิกเพื่อเปิดอ่านรายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า : กระเป๋าใส่ปากกา กระเป๋าใส่เครื่องเขียน รหัส DBD-10 ขนาด 10 นิ้ว(ขนาดประมาณ 6.5 x 9.7 นิ้ว)
หมวดหมู่ : กล่องใส่ปากกาหรือกล่องใส่ดินสอ
รายละเอียด : ราคาสำหรับซื้อ 100 ใบ ขึ้นไป
ผู้ผลิต/นำเข้า : SIAMSUPPLIER-338
ราคา : 74.00 บาท
ราคาส่วนลด : 36.00 บาท

คลิกเพื่อเปิดอ่านรายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า : กระเป๋าใส่ปากกา กระเป๋าใส่เครื่องเขียน รหัส DBD-9 ขนาด 9 นิ้ว(ขนาดประมาณ 4.25 x 9.25 นิ้ว)
หมวดหมู่ : กล่องใส่ปากกาหรือกล่องใส่ดินสอ
รายละเอียด : ราคาสำหรับซื้อ 100 ใบ ขึ้นไป
ผู้ผลิต/นำเข้า : SIAMSUPPLIER-338
ราคา : 69.00 บาท
ราคาส่วนลด : 32.00 บาท

คลิกเพื่อเปิดอ่านรายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า : กล่องใส่ปากกา กล่องกระดาษสไลน์ ขนาดประมาณ ยาว 16.5 กว้าง 4.3 สูง 1.5 ซม. ราคาสำหรับสั่งซื้อที่ 100 กล่อง (ขนาดปากกาที่ใส่ได้ยาวไม่เกิน 14 cm xเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.2 cm)
หมวดหมู่ : กล่องใส่ปากกาหรือกล่องใส่ดินสอ
รายละเอียด : กล่องใส่ปากกา กล่องกระดาษสไลน์ ราคาสำหรับสั่งซื้อที่ 100 กล่อง
ผู้ผลิต/นำเข้า : SIAMSUPPLIER-338
ราคา : 29.00 บาท
ราคาส่วนลด : 15.50 บาท

คลิกเพื่อเปิดอ่านรายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า : กล่องใส่ปากกา กล่องกำมะหยี่ สีกรมท่า ขนาดประมาณ ยาว 17.5 ซม. กว้าง 5.5 ซม.
หมวดหมู่ : กล่องใส่ปากกาหรือกล่องใส่ดินสอ
รายละเอียด : ราคาสำหรับสั่งซื้อที่ 100 กล่อง
(ซื้อมากขึ้น มีส่วนลด โปรดสอบถามราคา)
ผู้ผลิต/นำเข้า : SIAMSUPPLIER-338
ราคา : 125.00 บาท
ราคาส่วนลด : 64.00 บาท

คลิกเพื่อเปิดอ่านรายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า : กล่องใส่ปากกา กล่องกำมะหยี่ สีแดง ขนาดประมาณ ยาว 17.5 ซม. กว้าง 5.5 ซม.
หมวดหมู่ : กล่องใส่ปากกาหรือกล่องใส่ดินสอ
รายละเอียด : ราคาสำหรับสั่งซื้อที่ 100 กล่อง
ซื้อมากขึ้น-มีส่วนลด โปรดสอบถามราคา
ผู้ผลิต/นำเข้า : SIAMSUPPLIER-338
ราคา : 125.00 บาท
ราคาส่วนลด : 64.00 บาท

คลิกเพื่อเปิดอ่านรายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า : กล่องใส่ปากกา กล่องกำมะหยี่ สีเทา (สีเทาเข้ม) ขนาดประมาณ ยาว 17.5 ซม. กว้าง 5.5 ซม.
หมวดหมู่ : กล่องใส่ปากกาหรือกล่องใส่ดินสอ
รายละเอียด : ราคาสำหรับสั่งซื้อที่ 100 กล่อง
(ซื้อมากขึ้น มีส่วนลด โปรดสอบถามราคา)
ผู้ผลิต/นำเข้า : SIAMSUPPLIER-338
ราคา : 125.00 บาท
ราคาส่วนลด : 64.00 บาท

คลิกเพื่อเปิดอ่านรายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า : กล่องใส่ปากกา กล่องกำมะหยี่ สีน้ำเงิน ขนาดประมาณ ยาว 17.5 ซม. กว้าง 5.5 ซม.
หมวดหมู่ : กล่องใส่ปากกาหรือกล่องใส่ดินสอ
รายละเอียด : ราคาสำหรับสั่งซื้อที่ 100 กล่อง
ซื้อมากขึ้น-มีส่วนลด โปรดสอบถามราคา
ผู้ผลิต/นำเข้า : SIAMSUPPLIER-338
ราคา : 125.00 บาท
ราคาส่วนลด : 64.00 บาท

คลิกเพื่อเปิดอ่านรายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า : กล่องใส่ปากกา กล่องกิ๊บ กล่องใส ขนาดประมาณ สูง 2.2 ซม. ยาว 16 ซม. กว้าง 3.5 ซม. ราคาสำหรับสั่งซื้อที่ 100 กล่อง
หมวดหมู่ : กล่องใส่ปากกาหรือกล่องใส่ดินสอ
รายละเอียด : กล่องใส่ปากกา กล่องกิ๊บ กล่องใส ราคาสำหรับสั่งซื้อที่ 100 กล่อง
ผู้ผลิต/นำเข้า : SIAMSUPPLIER-338
ราคา : 55.00 บาท
ราคาส่วนลด : 35.00 บาท

คลิกเพื่อเปิดอ่านรายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า : กล่องใส่ปากกา กล่องพลาสติกฝาใส รหัส SMM-PB-306A
หมวดหมู่ : กล่องใส่ปากกาหรือกล่องใส่ดินสอ
รายละเอียด : ราคาสำหรับสั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ชิ้น
ผู้ผลิต/นำเข้า : SIAMSUPPLIER-338
ราคา : 68.00 บาท
ราคาส่วนลด : 34.00 บาท

คลิกเพื่อเปิดอ่านรายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า : กล่องใส่ปากกา กล่องโลหะ รหัส SMM-BP-35
หมวดหมู่ : กล่องใส่ปากกาหรือกล่องใส่ดินสอ
รายละเอียด : ราคาสำหรับสั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ชิ้น
ผู้ผลิต/นำเข้า : SIAMSUPPLIER-338
ราคา : 98.00 บาท
ราคาส่วนลด : 52.00 บาท 

คลิกเพื่อเปิดอ่านรายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า : กล่องใส่ปากกา กล่องหนัง ผิวเรียบ สีกรมท่า ขนาดกล่องประมาณ 6.5x16x2.6 cm
หมวดหมู่ : กล่องใส่ปากกาหรือกล่องใส่ดินสอ
รายละเอียด : ราคาสำหรับสั่งซื้อที่ 100 กล่อง
(ซื้อมากขึ้น มีส่วนลด โปรดสอบถามราคา)

ผู้ผลิต/นำเข้า : SIAMSUPPLIER-338
ราคา : 155.00 บาท
ราคาส่วนลด : 72.00 บาท

คลิกเพื่อเปิดอ่านรายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า : กล่องใส่ปากกา กล่องหนัง ผิวเรียบ สีดำ ขนาดกล่องประมาณ 6.5x16x2.6 cm
หมวดหมู่ : กล่องใส่ปากกาหรือกล่องใส่ดินสอ
รายละเอียด : ราคาสำหรับสั่งซื้อที่ 100 กล่อง
ซื้อมากขึ้น-มีส่วนลด โปรดสอบถามราคา

ผู้ผลิต/นำเข้า : SIAMSUPPLIER-338
ราคา : 155.00 บาท
ราคาส่วนลด : 72.00 บาท

คลิกเพื่อเปิดอ่านรายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า : ซองพลาสติกใส่ปากกา สีมุก ราคาสำหรับสั่งซื้อที่ 100 ซอง ขนาดประมาณ 17.5 x 3.5 cm.
หมวดหมู่ : กล่องใส่ปากกาหรือกล่องใส่ดินสอ
รายละเอียด : ราคาสำหรับสั่งซื้อที่ 100 ซอง 
ผู้ผลิต/นำเข้า : SIAMSUPPLIER-338
ราคา : 8.00 บาท
ราคาส่วนลด : 5.60 บาท

คลิกเพื่อเปิดอ่านรายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า : โรงงานผลิต กล่องใส่ปากกา กล่องกระดาษใส่ปากกา (แบบเจาะใส) แบบสไลน์ สีขาว ขนาดกล่อง 17 x 1.6 cm ขนาดปากกาที่ใส่ได้ยาวไม่เกิน 14 cm x เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.4 cm
หมวดหมู่ : กล่องใส่ปากกาหรือกล่องใส่ดินสอ
รายละเอียด : สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 กล่อง 
ผู้ผลิต/นำเข้า : SIAMSUPPLIER-338
ราคา : 39.00 บาท
ราคาส่วนลด : 28.50 บาท

คลิกเพื่อเปิดอ่านรายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า : โรงงานผลิต กล่องใส่ปากกา กล่องกระดาษใส่ปากกา (แบบเจาะใส) แบบสไลน์ สีคราฟ (ลดโลกร้อน) ขนาดกล่อง 17 x 1.6 cm ขนาดปากกาที่ใส่ได้ยาวไม่เกิน 14 cm x เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.4 cm
หมวดหมู่ : กล่องใส่ปากกาหรือกล่องใส่ดินสอ
รายละเอียด : สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 กล่อง
ผู้ผลิต/นำเข้า : SIAMSUPPLIER-338
ราคา : 39.00 บาท
ราคาส่วนลด : 28.50 บาท

คลิกเพื่อเปิดอ่านรายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า : โรงงานผลิต กล่องใส่ปากกา กล่องกระดาษใส่ปากกา (แบบเจาะใส) แบบสไลน์ สีเทา ขนาดกล่อง 17 x 1.6 cm ขนาดปากกาที่ใส่ได้ยาวไม่เกิน 14 cm x เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.4 cm
หมวดหมู่ : กล่องใส่ปากกาหรือกล่องใส่ดินสอ
รายละเอียด : สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 กล่อง
ผู้ผลิต/นำเข้า : SIAMSUPPLIER-338
ราคา : 39.00 บาท
ราคาส่วนลด : 28.50 บาท

คลิกเพื่อเปิดอ่านรายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า : โรงงานผลิต กล่องใส่ปากกา กล่องกระดาษใส่ปากกา (แบบทึบ) แบบสไลน์ สีขาว ขนาดกล่อง 17 x 1.6 cm ขนาดปากกาที่ใส่ได้ยาวไม่เกิน 14 cm x เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.4 cm
หมวดหมู่ : กล่องใส่ปากกาหรือกล่องใส่ดินสอ
รายละเอียด : สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 กล่อง
ผู้ผลิต/นำเข้า : SIAMSUPPLIER-338
ราคา : 29.00 บาท
ราคาส่วนลด : 22.00 บาท

คลิกเพื่อเปิดอ่านรายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า : โรงงานผลิต กล่องใส่ปากกา กล่องกระดาษใส่ปากกา (แบบทึบ) แบบสไลน์ สีคราฟ (ลดโลกร้อน) ขนาดกล่อง 17 x 1.6 cm ขนาดปากกาที่ใส่ได้ยาวไม่เกิน 14 cm x เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.4 cm
หมวดหมู่ : กล่องใส่ปากกาหรือกล่องใส่ดินสอ
รายละเอียด : สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 กล่อง
ผู้ผลิต/นำเข้า : SIAMSUPPLIER-338
ราคา : 29.00 บาท
ราคาส่วนลด : 22.00 บาท

คลิกเพื่อเปิดอ่านรายละเอียดสินค้า ชื่อสินค้า : โรงงานผลิต กล่องใส่ปากกา กล่องกระดาษใส่ปากกา (แบบทึบ) แบบสไลน์ สีเงิน ขนาดกล่อง 17 x 1.6 cm ขนาดปากกาที่ใส่ได้ยาวไม่เกิน 14 cm x เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1.4 cm
หมวดหมู่ : กล่องใส่ปากกาหรือกล่องใส่ดินสอ
รายละเอียด : สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 กล่อง
ผู้ผลิต/นำเข้า : SIAMSUPPLIER-338
ราคา : 29.00 บาท
ราคาส่วนลด : 22.00 บาท