ปิ่นโตพลาสติก ใส่ได้ 2 ชั้น ลดโลกร้อน (ราคาใบละ 189 บาท) ปิ่นโตพลาสติก ใส่ได้ 2 ชั้น ลดโลกร้อน (ราคาใบละ 159 บาท)