กล่องใส่ปากกา กล่องกำมะหยี่ใส่ปากกา สั่งซื้อขั้้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 78 บาท กล่องใส่ปากกา กล่องหนังใส่ปากกา สั่งซื้อขั้้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 89 บาท
 
ซองพลาสติกใส่ปากกา สั่งซื้อขั้้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 3 บาท  กล่องใส่ปากกา กล่องพลาสติกฝาใส สั่งซื้อขั้้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 32 บาท
 
กล่องใส่ปากกา กล่องกระดาษสีเทาเงิน สั่งซื้อขั้้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 14 บาท กล่องใส่ปากกา กล่องกระดาษสีดำ สั่งซื้อขั้้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 14 บาท