flashdrive แฟรสไดรส์พรีเมี่ยม ขนาด 4 Gb ราคาเริ่มต้น 269  (มีแบบสกรีน และแบบปั้มจม (ค่าเพลตปั้มจม 1800 บาท ไม่รวมค่าสกรีน) (ค่าสกรีนจะถูกลงเหมาเพียง 900 บาท) สั่งขั้นต่ำ 100 ชิ้น  flashdrive แฟรสไดรส์พรีเมี่ยม ขนาด 4 Gb ราคาเริ่มต้น 269  (มีแบบสกรีน และแบบปั้มจม (ค่าเพลตปั้มจม 1800 บาท ไม่รวมค่าสกรีน) (ค่าสกรีนจะถูกลงเหมาเพียง 900 บาท) สั่งขั้นต่ำ 100 ชิ้น
 
 flashdrive แฟรสไดรส์พรีเมี่ยม ขนาด 4 Gb ราคาเริ่มต้น 269  (มีแบบสกรีน และแบบปั้มจม (ค่าเพลตปั้มจม 1800 บาท ไม่รวมค่าสกรีน) (ค่าสกรีนจะถูกลงเหมาเพียง 900 บาท) สั่งขั้นต่ำ 100 ชิ้น  flashdrive แฟรสไดรส์พรีเมี่ยม ขนาด 4 Gb ราคาเริ่มต้น 269  (มีแบบสกรีน และแบบปั้มจม (ค่าเพลตปั้มจม 1800 บาท ไม่รวมค่าสกรีน) (ค่าสกรีนจะถูกลงเหมาเพียง 900 บาท) สั่งขั้นต่ำ 100 ชิ้น
 
flashdrive แฟรสไดรส์พรีเมี่ยม ขนาด 4 Gb ราคาเริ่มต้น 269  (มีแบบสกรีน และแบบปั้มจม (ค่าเพลตปั้มจม 1800 บาท ไม่รวมค่าสกรีน) (ค่าสกรีนจะถูกลงเหมาเพียง 900 บาท) สั่งขั้นต่ำ 100 ชิ้น  flashdrive แฟรสไดรส์พรีเมี่ยม ขนาด 4 Gb ราคาเริ่มต้น 279 บาท) สั่งขั้นต่ำ 100 ชิ้น
 flashdrive แฟรสไดรส์พรีเมี่ยม ขนาด 4 Gb ราคาเริ่มต้น 279 บาท) สั่งขั้นต่ำ 100 ชิ้น  flashdrive แฟรสไดรส์พรีเมี่ยม ขนาด 4 Gb ราคาเริ่มต้น 279 บาท) สั่งขั้นต่ำ 100 ชิ้น
 
 flashdrive แฟรสไดรส์พรีเมี่ยม ขนาด 4 Gb ราคาเริ่มต้น 279 บาท) สั่งขั้นต่ำ 100 ชิ้น  flashdrive แฟรสไดรส์พรีเมี่ยม ขนาด 4 Gb ราคาเริ่มต้น 249 บาท) สั่งขั้นต่ำ 100 ชิ้น
อุปกรณ์สำรองไฟล์ Power Bank ปกรณ์สำรองไฟล์ Power Bank