กล่องใส่แฟรสไดรส์ กล่องใส่ Thumbdrive โลหะ ขั้นต่ำ 50 ใบ (ใบละ 68 บาท)  กล่องใส่แฟรสไดรส์ กล่องใส่ Thumbdrive พลาสติก ขั้นต่ำ 50 ใบ (ใบละ 45 บาท) 
 
 กล่องใส่แฟรสไดรส์ กล่องใส่ Thumbdrive กระดาษ ขั้นต่ำ 50 ใบ (ใบละ 79 บาท)