นาฬิกา ชุดใส่เครื่องเขียน มีที่วางมือถือและใส่เครื่องเขียนได้ + นาฬิกา เป็นหนังเทียมเลือกสีหนังได้ สั่งทำขั้นต่ำ 100 ชิ้น (เป็นงานสั่งทำเลือกสีหนังได้) ราคาชิ้นละ 279 บาท นาฬิกา ชุดใส่เครื่องเขียน มีที่วางมือถือและใส่เครื่องเขียนได้ + นาฬิกา เป็นหนังเทียมเลือกสีหนังได้ สั่งทำขั้นต่ำ 100 ชิ้น  (เป็นงานสั่งทำเลือกสีหนังได้) ราคาชิ้นละ 279 บาท
 
นาฬิกา ชุดใส่เครื่องเขียน มีที่วางมือถือและใส่เครื่องเขียนได้ + นาฬิกา เป็นหนังเทียมเลือกสีหนังได้ สั่งทำขั้นต่ำ 100 ชิ้น (เป็นงานสั่งทำเลือกสีหนังได้) ราคาชิ้นละ 279 บาท