แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ (ราคาใบละ 179 บาท) แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ (ราคาใบละ 179 บาท)
แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ (ราคาใบละ 169 บาท) แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ (ราคาใบละ 169 บาท)
แก้วน้ำสแตนเลส หุ้มพลาสติกสีๆ มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ (ราคาใบละ 89 บาท) แก้วน้ำสแตนเลส หุ้มพลาสติกสีๆ มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ (ราคาใบละ 119 บาท)
แก้วน้ำสแตนเลส แก้วน้ำเก็บความเย็น ความร้อน มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ (ราคาใบละ 179 บาท) แก้วน้ำสแตนเลส แก้วน้ำเก็บความเย็น ความร้อน มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ (ราคาใบละ 179 บาท)
แก้วน้ำสแตนเลส แก้วน้ำเก็บความเย็น ความร้อน มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ (ราคาใบละ 179 บาท) แก้วน้ำสแตนเลส แก้วน้ำเก็บความเย็น ความร้อน มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ (ราคาใบละ 187 บาท)
แก้วน้ำสแตนเลส แก้วน้ำเก็บความเย็น ความร้อน มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ (ราคาใบละ 189 บาท) แก้วน้ำสแตนเลส (ข้างในเป็นพลาสติก) มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ (ราคาใบละ 162 บาท)
แก้วน้ำสแตนเลส ข้างในเป็นพลาสติก มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ (ราคาใบละ 162 บาท) แก้วน้ำสแตนเลส แก้วน้ำเก็บความเย็น ความร้อน มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ (ราคาใบละ 179 บาท)
แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด+มีหลอดในตัว บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ (ราคาใบละ 198 บาท) แก้วน้ำสแตนเลส มีฝาปิด+ที่กรองชา บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ (ราคาใบละ 169 บาท)
แก้วน้ำสแตนเลส  ความร้อน มีฝาปิด+หลอด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ แก้วน้ำสแตนเลส มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ (ราคาใบละ 119 บาท)
แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด+ช้อน บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ แก้วน้ำสแตนเลส แก้วน้ำเก็บความเย็น ความร้อน มีฝาปิด+ที่กรองชา บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ
แก้วน้ำสแตนเลส มีฝาปิด+หลอดในตัว บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 169 บาท แก้วน้ำสแตนเลส มีฝาปิด+หลอดในตัว บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 179 บาท
แก้วน้ำสแตนเลส ด้านในเป็นพลาสติก มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 169 บาท แก้วน้ำสแตนเลส มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 189 บาท
แก้วน้ำสแตนเลส มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 189 บาท แก้วน้ำสแตนเลส มีฝาปิด+หลอดสแตนเลส บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 189 บาท
แก้วน้ำสแตนเลส มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 189 บาท แก้วน้ำสแตนเลส แก้วน้ำเก็บความเย็น ความร้อน มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 189 บาท
แก้วน้ำสแตนเลส มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 179 บาท แก้วน้ำสแตนเลส มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 189 บาท
แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด+หลอดสแตนเลส บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 189 บาท แก้วน้ำสแตนเลส มีฝาปิด+หลอดสแตนเลส บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 189 บาท
แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิ+หลอด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 189 บาท แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด มีหลอดในตัว บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 179 บาท
แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด+หลอด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 189 บาท แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 179 บาท
แก้วน้ำสแตนเลส แก้วน้ำเก็บความเย็น ความร้อน มีฝาปิด+หลอด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 189 บาท แก้วน้ำสแตนเลส แก้วน้ำเก็บความเย็น ความร้อน มีฝาปิด+หลอด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 189 บาท
แก้วน้ำสแตนเลส มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 189 บาท แก้วน้ำสแตนเลส มีฝาปิด+ช้อน บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 129 บาท
แก้วน้ำสแตนเลส หุ้มพลาสติกสีๆ มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 129 บาท แก้วน้ำสแตนเลส มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 129 บาท
แก้วน้ำสแตนเลส ด้านในเป็นพลาสติก มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 159 บาท แก้วน้ำสแตนเลส แก้วน้ำเก็บความเย็น ความร้อน มีฝาปิด+มีที่กรองชา บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 195 บาท
แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 79 บาท แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด+หลอดสแตนเลส บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 189 บาท
แก้วน้ำสแตนเลส ด้านในเป็นพลาสติก มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 97 บาท แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 179 บาท
แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด+หลอด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ราคาใบละ 189 บาท  แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด+หลอด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ราคาใบละ 189 บาท
แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด+หลอด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ราคาใบละ 189 บาท  แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด+หลอด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ราคาใบละ 189 บาท
แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด+หลอด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ราคาใบละ 189 บาท  แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด+หลอด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 (ราคาใบละ 179 บาท) 
แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด+หลอด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ราคาใบละ 189 บาท  แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด แก้วสีดำ บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ราคาใบละ 189 บาท
 แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด+หลอด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 (ราคาใบละ 179 บาท)  แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 (ราคาใบละ 179 บาท)
 
 แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 (ราคาใบละ 179 บาท)  แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 (ราคาใบละ 198 บาท)
 
 แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 (ราคาใบละ 179 บาท)  แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด แก้วเก็บความเย็น บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 (ราคาใบละ 179 บาท) 
 
 แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด แก้วเก็บความเย็น บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 (ราคาใบละ 179 บาท) แก้วน้ำเก็บความเย็นเกรดสูง (304) ฝาทำจากพลาสติก AS มีที่เลื่อนเปืด/ปิด ทำจากพลาสติก Tritan คุณสมบัติคล้ายแก้ว แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย ทนความร้อนได้ดี  (-20-100 องศาเซลเซียส) ก้นแก้วมีติดยาง EVA กันลื่นและเพิ่มความหรูหรา ขนาดประมาณ 600 ml ใส่กล่องสีเงินต่อใบ ขนาดประมาณสูง 19.5x7x8 cm ขั้นต่ำสั่ง 50 ใบ พร้อมสกรีน 1 สี ราคาใบละ 249 บาท 
   
แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100
แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100
แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100
 
แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 
   
แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100 แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100
 
แก้วน้ำสแตนเลส  มีฝาปิด บริการสกรีนโลโก้ สั่งซื้อขั้นต่ำ 100  แก้วสแตนเลสพรีเมี่ยม สั่งขั้นต่ำ 100 ใบ ราคาใบละ 169 บาท