ร่มตอนเดียว ร่มพรีเมี่ยม ขนาด 21 นิ้ว ราคา 115 บาท (รวมสกรีน 1 สี) สั่ง 100 ชิ้น ขึ้นไป  ร่มตอนเดียว ร่มพรีเมี่ยม ขนาด 21 นิ้ว ราคา 115 บาท (รวมสกรีน 1 สี) สั่ง 100 ชิ้น ขึ้นไป
   
 ร่มพับ 3 ตอน ออโต้ ร่มพรีเมี่ยม ขนาด 21 นิ้ว ราคา 189 บาท (รวมสกรีน 1 สี) สั่ง 100 ชิ้น ขึ้นไป  ร่มพับ 3 ตอน ไม่ออโต้ ร่มพรีเมี่ยม ขนาด 21 นิ้ว ราคา 98 บาท (รวมสกรีน 1 สี) สั่ง 100 ชิ้น ขึ้นไป
ร่ม UV ร่วมขวดไวน์ ร่วมขวด ร่มกันฝน พรีเมี่ยม ราคาสำหรับสั่งซื้อ 100 อัน พร้อมสกรีน 139 บาท ร่ม UV ร่วมขวดไวน์ ร่วมขวด ร่มกันฝน พรีเมี่ยม ราคาสำหรับสั่งซื้อ 100 อัน พร้อมสกรีน 139 บาท