หมอนรองคอแบบปั้มลม เป็นพลาสติก (ไม่ใช่ผ้า) สำหรับสั่งซื้อ 100 ชิ้น ขึ้นไป ราคาใบละ 89 บาท  หมอนรองคอแบบปั้มลม เป็นพลาสติก (ไม่ใช่ผ้า) สำหรับสั่งซื้อ 100 ชิ้น ขึ้นไป ราคาใบละ 65 บาท